Giao tiếp giữa máy tính và Internet

FAQ: Các máy tính nói chuyện với nhau như thế nào trên internet?

Có nhiều người vẫn thắc mắc là máy tính nói chuyện với nhau như thế nào trên internet. Thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề Các máy tính nói chuyện với nhau như thế nào trên internet? nhé

TCP/IP là bộ giao thức thông tin cho phép máy tính liên lạc được với nhau trên internet.

Tên bộ giao thức này liên quan tới 2 giao thức quan trọng nhất:

  • Giao thức kiểm soát truyền tải
  • Giao thức Internet.

TCP/IP cụ thể hóa các thiết bị kết nối với internet và quy định cách dữ liệu được truyền tải giữa các thiết bị.

Lúc đầu đã xây dựng chuẩn TCP/IP dưới sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ. Đây là 1 chuẩn phổ biến được dùng để kết nối các mạng nội bộ  diện rộng.  Và cho phép các máy tính liên lạc với nhau và các ứng dụng gửi và nhận dữ liệu.

Các máy tính nói chuyện với nhau như thế nào trên internet?
Các máy tính nói chuyện với nhau như thế nào trên internet?

Trong TCP/IP có tổng cộng 4 lớp trừu tượng khác nhau, mỗi lớp có bộ giao thức độc lập gồm:

  • Lớp liên kết: Là lớp thấp nhất trong TCP/IP và gồm một tập hợp các phương thức vận hành trên 1 kết nối của máy chủ, được gọi là Ethernet.
  • Lớp Internet: Đây là lớp kết nối các mạng nội bộ với nhau.
  • Lớp truyền tải: Đây là lớp điều khiển giao tiếp giữa máy chủ với máy chủ.
  • Lớp ứng dụng: Gồm một tập hợp các giao thức cụ thể để giao tiếp dữ liệu giữa các quá trình.

 

Ví dụ: HTTP là giao thức ứng dụng được dùng cho www.

Trên mạng TCP là giao thức được dùng để các ứng dụng giao tiếp với nhau.

Ví dụ: Trình duyệt web sử dụng TCP để nói chuyện với phần mềm mạng. IP là giao thức cho phép các máy tính giao tiếp với nhau . Nên IP có nhiệm vụ gửi các gói dữ liệu giữa máy tính và có khả năng định tuyến các gói đến địa chỉ đích chính xác.

Các máy tính nói chuyện với nhau như thế nào trên internet?
Các máy tính nói chuyện với nhau như thế nào trên internet?

TCP có nhiệm vụ là sẽ phân chia dữ liệu được truyền giữa các ứng dụng thành các gói để được gửi qua IP tới các máy tính khác.  Rồi sau đó TCP tiếp nhận và xử lý các gói dữ liệu khi chúng đã được truyền qua IP.

Cách viết này được dùng các từ ngữ chính xác để mô tả quá trình chia nhỏ và xử lý gói dữ liệu trong TCP/IP.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *