Cách cài đặt password Hint ở máy tính

Cách cài đặt password Hint ở máy tính

Ứng dụng Password Hint là gợi ý về mật khẩu. Nó được thiết lập là một câu hay là từ ngắn gọn nào đó khiến bạn thêm vào quá trình thiết lập cài đặt mật khẩu trên máy tính. Điều đó nhằm mục đích gợi nhớ về mật khẩu trong trường hợp bạn không nhớ nó. 

Password Hint được hoạt động dựa vào việc cung cấp các gợi ý hay mô tả liên quan tới password mà bạn thiết lập cài đặt. Các thông tin thường được thực hiện thiết lập Password Hint sẽ có thể là một sự kiện hay một điểm mốc quan trọng đối với bạn. Có thể là thông tin cá nhân hoặc bất cứ những điều có thể giúp bạn nhớ đến mật khẩu. Hãy cùng THUẬN AN COMPUTER tham khảo cách cài đặt passwword Hint ở máy tính nhé

Sử dụng Password Hint không nên chứa thông tin mật khẩu thực sự hay là thông tin dễ đoán được. Tại vì nếu có thể đoán ra được nó thì mật khẩu của bạn sẽ không còn được an toàn nữa.

Cách cài đặt Password Hint trên máy tính Windows

  • Bước 1: Bạn nhấn vào phím Windows ở trên bàn phím. Bạn chọn Settings.

  • Bước 2: Bạn chọn mở Accounts.

xem thêm: Hướng dẫn xem pass Wifi đã kết nối tại nhà dễ dàng

  • Bước 3: Bạn nhấp chuột chọn Sign-in options. Sau đó bạn chọn Password

  • Bước 4: Ở đây bạn chọn Change (trường hợp với máy tính đã có cài đặt cái mật khẩu trước đó), hay Add (trường hợp với máy tính chưa cài đặt được mật khẩu).

  • Bước 5:

 Bạn nhập mật khẩu hiện tại để có thể mở khóa máy tính của bạn ở tại ô Current password. Bạn chọn Next(Trường hợp bạn chưa cài đặt được mật khẩu trước đó thig hãy bỏ qua bước này).

  • Bước 6: Bạn nhập mật khẩu theo thứ tự tại ô New password và Confirm password. Rồi tại ô Password Hint, bạn nhập thông tin gợi dễ nhớ về mật khẩu. Rồi chọn Next.

  • Bước 7: Bạn chọn Finish để có thể hoàn tất việc cài đặt Password Hint lên trên máy tính Windows.

Khi cài đặt Password Hint trên máy tính xong thì sẽ hiển thị ra màn hình máy tính khi được yêu cầu bạn đăng nhập để mở khóa máy.

Qua bài viết trên đây giúp bạn có thể hiểu hơn về Password Hint và cách cài đặt Password Hint ở trên máy tính. Có thể giúp bạn nhớ lại password mở máy tính khi bạn quên nó.

xem thêm: Dowload Telegram cho máy tính ở Microsoft Store

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *