Cách sử dụng hàm trừ trong Excel nhanh nhất

Cách sử dụng hàm trừ trong Excel nhanh nhất

Khi tính toán thì phép trừ là 1 trong những phép tính thường sử dụng trong Excel, cùng Thuận An Computer tìm hiểu Cách sử dụng hàm trừ trong Excel nhanh nhất nhé.

Tìm hiểu hàm trừ trong Excel

Trong excel thì hàm trừ không được hỗ trợ, nhưng bạn vẫn có thể thực hiện tính trừ trong Excel bằng dấu trừ “-“ để thay thế hoặc dùng hàm Sum để trừ.

Cú pháp hàm trừ

Thay vì dùng hàm thì bạn có thể dùng dấu để thực hiện phép trừ, ngoài ra có thể kết hợp với hàm tổng Sum để có thể trừ lớn nhanh chóng. Có 4 cú pháp thực hiện phép trừ bạn có thể tham khảo dưới đây.

  • “=( số 2 – số 1)”
  • “=(Số 2 – số 2 – số 1- ….- số n)”
  • “=Sum(số 2- số 1)”
  • “=Số 2 – Sum(số 1 – số 3 – số n)”

***Dấu để ngăn cách giữa các số là “,” hoặc “;” tùy thiết lập từng máy tính.

Hướng dẫn cách trừ trong Excel

Dùng toán tử

Để dùng tính toán các toán tử trong Excel, bạn nên đặt dấu “=” trước phép tính rồi nhập số hoặc ô tham chiếu và dùng toán tử trừ “-“ để trừ các số.

Ví dụ: Phép toán 20 – 8

Bạn nhập trực tiếp với những phép tính ngắn như = 20-8 và nhấn Enter vô ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (A1).

Cách sử dụng hàm trừ trong Excel nhanh nhất
Cách sử dụng hàm trừ trong Excel nhanh nhất

Hoặc có thể sử dụng ô tham chiếu với công thức = A1-B1 để lấy số trong ô A1 trừ B1

Hoặc có thể sử dụng ô tham chiếu với công thức = A1-B1 để lấy số trong ô A1 trừ B1
Hoặc có thể sử dụng ô tham chiếu với công thức = A1-B1 để lấy số trong ô A1 trừ B1

Trừ nhiều ô

Để có thể trừ nhiều ô trong Excel bạn lấy giá trị ở ô tham chiếu đầu tiên trừ cho các giá trị ở ô còn lại.

Ví dụ:Thanh long là số trái cây còn lại, tìm số Thanh long

Nhập công thức =A2-B2-C2-D2-E2 rồi nhấn Enter vô ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (F2) .

Nhập công thức =A2-B2-C2-D2-E2 rồi nhấn Enter vô ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (F2) .
Nhập công thức =A2-B2-C2-D2-E2 rồi nhấn Enter vô ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả (F2) .

Bạn sẽ nhận được kết quả dưới hình

Kết quả như này
Kết quả như này

Dùng Hàm SUM

Ngoài việc dùng dấu “-“ giữa các giá trị để tính toán trừ thì bạn có thể dùng hàm SUM để tính tổng các giá trị.

VD1: dùng 1 số trừ cho hàm SUM

B1: Nhập công thức =A1-SUM(B1:E1) nhấn Enter vô ô tham chiếu muốn hiển thị (A3).

Nhập công thức =A1-SUM(B1:E1) nhấn Enter vô ô tham chiếu muốn hiển thị (A3).
Nhập công thức =A1-SUM(B1:E1) nhấn Enter vô ô tham chiếu muốn hiển thị (A3).

B2: Sẽ có kết quả như hình.

Sẽ có kết quả như này
Sẽ có kết quả như này

Ví dụ 2: dùng hàm SUM để trừ

Để hàm SUM thực hiện được phép trừ bạn phải trên dấu trừ trước các số để biến nó thành số âm.

B1: Nhập =SUM(A1;-B1;-C1;-D1;-E1) rồi nhấn Enter vô ô tham chiếu muốn hiển thị (A3).

Nhập =SUM(A1;-B1;-C1;-D1;-E1) rồi nhấn Enter vô ô tham chiếu muốn hiển thị (A3).
Nhập =SUM(A1;-B1;-C1;-D1;-E1) rồi nhấn Enter vô ô tham chiếu muốn hiển thị (A3).

B2: Kết quả sẽ như hình

Sẽ ra kết quả như này
Sẽ ra kết quả như này

Trừ theo tỉ lệ %

Để trừ % bạn dùng dấu “-“ hoặc hàm SUM để tính như thường với những dữ liệu có sẵn %.

Nếu giá trị chưa có % bạn có thể thêm dấu % sau mỗi giá trị.

VD: Tính % số học sinh hạnh kiểm trung bình.

Tính % số học sinh hạnh kiểm trung bình.
Tính % số học sinh hạnh kiểm trung bình.

Cách 1: Dùng dấu “-“ để tính

Nhập: =B1-B2-B3 rồi nhấn Enter.

Nhập: =B1-B2-B3 rồi nhấn Enter.
Nhập: =B1-B2-B3 rồi nhấn Enter.

Cách 2: dùng hàm SUM để trừ %.

Dùng 1 số trừ cho hàm SUM

Nhập công thức =B1-SUM(B2:B3) rồi nhấn Enter bạn sẽ có kết quả.

Nhập công thức =B1-SUM(B2:B3) rồi nhấn Enter bạn sẽ có kết quả.
Nhập công thức =B1-SUM(B2:B3) rồi nhấn Enter bạn sẽ có kết quả.

Trừ ngày tháng

Để trừ được ngày tháng bạn phải đảm bảo giá trị của bạn ở định dạng Date, bạn có thể trừ như các cách trên và kết quả của phép trừ bạn nhận được là số ngày chênh lệch giữa 2 giá trị.

Trừ ký tự trong Excel

Để trừ ký tự bạn có thể sử dụng kết hợp các hàm như sau:

  • Hàm TRIM và hàm SUBSTITUTE để thực hiện phép trừ dùng hàm phân biệt kí tự
  • Hàm REPLACE, hàm SEARCH và hàm LEN để thực hiện phép trừ sử dụng hàm không phân biệt kí tự.

VD1: Phép trừ dùng hàm phân biệt kí tự

Tại ô C1, bạn nhập =TRIM(SUBSTITUTE(A1;B1;””))

Tại ô C1, bạn nhập =TRIM(SUBSTITUTE(A1;B1;""))
Tại ô C1, bạn nhập =TRIM(SUBSTITUTE(A1;B1;””))

Bạn sẽ có kết quả trừ ký tự của ô B1 khỏi kí tự của ô A1.

Bạn sẽ có kết quả trừ ký tự của ô B1 khỏi kí tự của ô A1.
Bạn sẽ có kết quả trừ ký tự của ô B1 khỏi kí tự của ô A1.

ĐỌC THÊM: Các cách xuống dòng trong Excel và Google Spreadsheets đơn giản

Khắc phục lỗi file Excel bị trắng

Xử lý lỗi #VALUE trong Excel

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *