Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trang trong Excel khi in

Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trang trong Excel khi in nhanh nhất.

Excel gồm một chuỗi dài vô tận các hàng, cột nhưng nó vẫn có thể chia thành những trang khác nhau phụ thuộc vô chiều dài khổ giấy. Chúng ta cùng tham khảo cách đánh số thứ tự trang trong Excel khi in nhanh nhất nhé.

Bài viết áp dụng trên nhiều phiên bản như: Excel 2003, 2007, 2010, 365,…

I. Hướng dẫn nhanh.

*** Với cách này thì chúng ta chỉ đánh số thứ tự ở đầu trang ( Header ), không thể đánh số thứ tự ở cuối trang được ( Footer ).
B1: Chỉnh chế độ xe bảng tính thành Page Layout bằng cách nhấn vô Page Layout dưới góc phải màn hình hoặc chọn View > rồi Page Layout.
Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trang trong Excel khi in
Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trang trong Excel khi in
B2: Nhấn Add Header trên mỗi trang tính rồi chọn 1 trong 3 vị trí trái, giữa hoặc phải.
Nhấn Add Header trên mỗi trang tính rồi chọn 1 trong 3 vị trí trái, giữa hoặc phải.
Nhấn Add Header trên mỗi trang tính rồi chọn 1 trong 3 vị trí trái, giữa hoặc phải.
Bạn nhập cách hiển thị cho trang với biến số Page.
Bạn nhập cách hiển thị cho trang với biến số Page.
Bạn nhập cách hiển thị cho trang với biến số Page.
 
Ví dụ: Bạn nhập vào là Trang &[Page] thì nó hiện ra là Trang 1, Trang 2, Trang 3,… hoặc bạn chỉ nhập &[Page] thì nó sẽ hiển thị số trang lần lượt là 1, 2, 3…
Bạn nhập vào là Trang &[Page] thì nó hiện ra là Trang 1, Trang 2, Trang 3,
Bạn nhập vào là Trang &[Page] thì nó hiện ra là Trang 1, Trang 2, Trang 3,

II. Hướng dẫn chi tiết.

B1:Page Layout > Page Setup.
Vô Page Layout > Page Setup.
Vô Page Layout > Page Setup.
B2: Trong cửa sổ Page Setup hiện lên, bạn chọn Header/Footer.
B3: Bạn có thể chèn Header hoặc Footer tùy theo ý thích của bạn.
Bạn có thể chèn Header hoặc Footer tùy theo ý thích của bạn.
Bạn có thể chèn Header hoặc Footer tùy theo ý thích của bạn.
Hoặc chi tiết hơn thì bạn có thể chọn Custom Header… hoặc Custom Footer...
Hoặc chi tiết hơn thì bạn có thể chọn Custom Header... hoặc Custom Footer...
Hoặc chi tiết hơn thì bạn có thể chọn Custom Header… hoặc Custom Footer…
Khi đó bạn có thể chỉnh vị trí hiển thị của số trang đồng thời tùy chỉnh cách hiển thị cho trang với biến số &[Page].
Khi đó bạn có thể chỉnh vị trí hiển thị của số trang đồng thời tùy chỉnh cách hiển thị cho trang với biến số &[Page].
Khi đó bạn có thể chỉnh vị trí hiển thị của số trang đồng thời tùy chỉnh cách hiển thị cho trang với biến số &[Page].
 
 

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *