Tag Archives: Cách đổi tên máy in trên máy tính Windows 10 và 11

Khi laptop không nhận ổ cứng

Khi laptop không nhận ổ cứng Trong hệ thống máy tính hay laptop, bộ phận ổ cứng đóng vai trò rất quan trạng. Chính vì vậy, khi laptop không tiếp nhận ổ cứng sẽ ảnh hưởng đến công việc của bạn. Bây giờ, THUẬN AN COMPUTER sẽ chia sẻ cho bạn trường hợp: khi laptop không […]

Cách đổi tên máy in trên máy tính Windows 10 và 11

Cách đổi tên máy in trên máy tính Windows 10 và 11 Khi kết nối máy in trên máy tính thì máy tính sẽ hiển thị toàn bộ tên máy in mà trước đây máy tính từng kết nối hoặc những cái tên được mặc định sẵn. Cùng theo dõi Cách đổi tên máy in […]