Tag Archives: Google

Google tiếp tục thử nghiệm các tính năng mới

Google tiếp tục thử nghiệm các tính năng mới cùng tìm hiểu nhé. Theo Reuters, Google của Alphabet đang có kế hoạch thử nghiệm tính năng mới, hạn chế các nhà quảng cáo dùng cookie để theo dõi người dùng. Tìm hiểu Từ ngày 04/01/2024, người dùng trình duyệt Chrome sẽ bắt đầu thử nghiệm […]