Tag Archives: Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trang trong Excel khi in

Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trang trong Excel khi in

Hướng dẫn cách đánh số thứ tự trang trong Excel khi in nhanh nhất. Excel gồm một chuỗi dài vô tận các hàng, cột nhưng nó vẫn có thể chia thành những trang khác nhau phụ thuộc vô chiều dài khổ giấy. Chúng ta cùng tham khảo cách đánh số thứ tự trang trong Excel […]