Việc cùng 1 máy in kết nối 2 máy tính

Việc cùng 1 máy in kết nối 2 máy tính

Đối sử dụng với máy tính dùng Windows 10

Các thao tác trên máy tính:

Bước 1: mở và click vào Menu trên Win 10.  rồi truy cập vào Control Panel. và chọn mục Devices and Printers.

Bước 2: Chọn cái máy in cần share > nhấp chuột phải và chọn Set as default printer > rồi chọn Printer properties.

 

Bước 3: Ta thấy hộp thoại mới, vào chọn tab Sharing > rồi chọn Share this printer > click OK.

Bước 4: Trở lại Control Panel.  click chọn mục Network and Sharing Center. rồi nhấp vào Change advanced sharing settings.

Bước 5: Click chọn vào các tùy chọn như hình bên dưới. click Save changes để lưu lại tất cả thay đổi.

Các thao tác trên máy in được chọn để chia sẻ

Bước 1: Nhấn vào Menu trên máy tính.  click vào Control Panel > chọn vào Devices and Printers > click Add a Printer.  Rồi nhấn Next.

Bước 2: Click chọn Select a shared printer by name. rồi chọn đúng tên máy tính được dùng đã chia sẻ máy in >và  nhấn Next là xong.

Nhấp chọn Select a shared printer by name

Trên đây là các bước của việc cùng 1 máy in kết nối 2 máy tính được sử dụng cho máy tính Win 10

xem thêm: Cách làm nét hình ảnh trong Photoshop với công cụ Unsharp Mask

Tính năng hữu dụng của USB

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *